Ulepszone wyszukiwanie filtrowanie Prestashop 1.7

699,00 

Specjalnie dla użytkowników Prestashop 1.7 przygotowaliśmy dedykowany pakiet ulepszeń w zakresie mechanizmów wyszukiwania i filtrowania.

Pakiet dedykowanych ulepszeń w zakresie wyszukiwania i filtrowania obejmuje wykonanie następujących czynności:

Zintegrowanie ulepszeń w obrębie wyszukiwarki:

– nadpisanie natywnych mechanizmów wyszukiwarki, zmiana trybu wyszukiwania produktów na mechanizm wyszukujący dokładnie tylko produkty dotyczące danej frazy (domyślnie mechanizm wyszukiwania w Prestashop działa w trybie OR tzn. dla każdej złożonej frazy wyszukiwania generuje produkty dla każdego słowa)
– dopięcie listy synonimów do mechanizmu wyszukiwania aby zwiększyć skuteczność wyszukiwania na dane frazy,
– konfiguracja i zmiana wagi słów, które reprezentują ważność i powiązanie z rankingiem produktów kiedy rozpoczyna się nowe wyszukiwanie, rekonfiguracja jest wykonywana po uzyskaniu informacji na temat wag poszczególnych słów tzn:

– Waga nazwy produktu
– Waga indeksu
– Waga krótkiego opisu
– Waga opisu
– Waga kategorii
– Waga marki
– Waga tagów
– Waga atrybutów
– Waga cech

Zintegrowanie ulepszeń w obrębie mechanizmu filtrów (nawigacji fasetowej):

Obejmuje ulepszenia w zakresie mechanizmu filtrowania w sklepie:

– Pola zakresów dla suwaka filtra cena i wagi – udostępnienie możliwości wpisania zakresów wartości do filtrowania
– Pionowy suwak ceny i wagi – możliwość zastąpienia tradycyjnego horyzontalnego suwaka – suwakiem wertykalnym
– Wyświetlanie suwaka dla cech produktów – możliwość wyświetlania cechy na suwaku zakresu (tylko jeśli wszystkie wartości cechy są w tym samym formacie tzn. liczba + jednostka lub jednostka + liczba)
– Ustalenie wartości skoku dla filtra ceny i wagi – udostępnienie możliwości ustalenia skoku dla filtra ceny i wagi (np. co 0.5, co 1 itd.)

Przewiń do góry