Paragon czy faktura VAT w WooCommerce. Pole wyboru dowodu zakupu w zamówieniu WooCommerce. Pokazujemy 100% darmowy sposób - tutorial krok po kroku!

Paragon czy faktura VAT w WooCommerce. Pole wyboru dowodu zakupu w zamówieniu WooCommerce. Pokazujemy 100% darmowy sposób – tutorial krok po kroku!

W dzisiejszym artykule pokażemy darmowy sposób na udostępnienie pola wyboru dowodu zakupu (typu rachunku) – paragon czy faktura VAT dla klienta w zamówieniu w WooCommerce. Modyfikacja oparta na darmowej wersji wtyczki Checkout Field Editor (Checkout Manager) for WooCommerce – oraz prostym kodzie JS, który pozwoli nam rozsuwać pole Nazwa firmy i NIP po wyborze typu dokumentu – faktura VAT.

Oczywiście na rynku wtyczek i dodatków do WooCommerce znajdziesz płatne rozwiązania, które zaserwują ci taką funkcjonalność bez konieczności wprowadzania żadnych modyfikacji – trzeba pamiętać, że to jednak dość podstawowe usprawnienie dla handlowców, stosunek kosztów realizacji takiej funkcjonalności i utrzymania rozwiązania na płatnej wtyczce w perspektywie kilku lat może być nie do przyjęcia dla małych sklepów.

Zaczynamy! Instalujemy wtyczkę Checkout Field Editor (Checkout Manager) for WooCommerce

Checkout Field Editor (Checkout Manager) for WooCommerce

 

Przechodzimy do konfiguracji wtyczki, musimy w niej dodać 2 nowe pola. Pole rachunek oraz NIP.

Zacznijmy od pola rachunek.  Pole rachunek będzie udostępniało możliwość wyboru między paragonem a fakturą VAT – określamy więc typ pola jako radio. Dodajemy dwie opcje wyboru – faktura oraz paragon. Ustawiamy domyślną wartość pola na paragon.

Podsumowanie ustawień dla pola rachunek poniżej:

Name: billing_rachunek
Label: Rachunek
Default Value: paragon

Options (Option Value – Option Text):
paragon – Paragon
faktura – Faktura VAT

Pozostałe ustawienia to:
Required (wymagane) – tak,
Enabled (włączone) – tak,
Display in Emails (wyświetlaj pole w emailach) – tak,
Display in order details pages (wyświetlaj pole w szczegółach zamówienia) – tak.

 

Ustawienia pola Rachunek

 

Teraz dodajemy pole Numer NIP. W tym przypadku konfiguracja jest bardzo prosta. Określamy typ pola jako text.

Name: billing_nip
Label: Numer NIP

Pozostałe ustawienia jak poniżej:
Required (wymagane) – nie,
Enabled (włączone) – tak,
Display in Emails (wyświetlaj pole w emailach) – tak,
Display in order details pages (wyświetlaj pole w szczegółach zamówienia) – tak.

 

Ustawienia pola Numer NIPOkej, dodaliśmy pola potrzebne do realizacji funkcjonalności, teraz kolejność. Te pola będą znajdować się na samym dole karty zamówienia a więc przesuwamy je na sam dół.

Nie zapominamy, że przesunąć musimy również pole Nazwa firmy. To pole będziemy serwować przed numerem NIP.

Kolejność pól podpowiada logika funkcjonalności – powinno to wyglądać jak poniżej:

Rachunek
Nazwa firmy
Numer NIP

Przesuwamy pola Rachunek, Nazwa firmy i Numer NIP na sam dół

 

Teraz dodamy kawałek kodu JS odpowiedzialnego za rozsuwanie pola Nazwa firmy i NIP po wyborze typu dokumentu – faktura VAT.

jQuery(document).ready(function( $ ){

 var required = '<abbr class="required" title="Pole wymagane">*</abbr>'; 

 $('#billing_company_field > label > .optional').remove();
 $('#billing_nip_field > label > .optional').remove();
 
 $('#billing_company_field > label').append(required);
 $('#billing_nip_field > label').append(required);
 
 $("#billing_company_field").hide(1);
 $("#billing_nip_field").hide(1);
 
 document.getElementById("billing_company").value = "";
 document.getElementById("billing_nip").value = "";

 $("#billing_rachunek_paragon").attr('checked', 'checked');
 
 $('#billing_rachunek_field input[type="radio"]').click(function(){

 document.getElementById("billing_company").value = "";
 document.getElementById("billing_nip").value = "";


    if($(this).attr("value")=="faktura"){
     
      $("#billing_company_field").show("slow");
      $("#billing_nip_field").show("slow");

      $("#billing_company_field").addClass("validate-required");
      $("#billing_company_field").removeClass("woocommerce-validated");
      $("#billing_company_field").removeClass("woocommerce-invalid woocommerce-invalid-required-field");
      $("#billing_nip_field").addClass("validate-required");
      $("#billing_nip_field").removeClass("woocommerce-validated");
      $("#billing_nip_field").removeClass("woocommerce-invalid woocommerce-invalid-required-field");

    }
    
    if($(this).attr("value")=="paragon"){

      $("#billing_company_field").hide("slow");
      $("#billing_nip_field").hide("slow");
			
      $("#billing_company_field").removeClass("validate-required");
      $("#billing_company_field").removeClass("woocommerce-validated");
      $("#billing_company_field").removeClass("woocommerce-invalid woocommerce-invalid-required-field");
      $("#billing_nip_field").removeClass("validate-required");
      $("#billing_nip_field").removeClass("woocommerce-validated");
      $("#billing_nip_field").removeClass("woocommerce-invalid woocommerce-invalid-required-field");
      } 
      
      
  });
  
});

Logika kodu jest raczej bardzo podstawowa:
– wymuszamy zaznaczenie paragonu jako domyślnego typu dokumentu,
– po zmianie wyboru typu dokumentu wypełnione pola w rozsuniętej sekcji muszą zostać wyczyszczone,
– do odpowiednich pól musimy dopinać i odpinać klasy odpowiedzialne za walidację pól w checkout WooCommerce – validate-required, woocommerce-validated, woocommerce-invalid woocommerce-invalid-required-field.
– musimy zadbać o usunięcie adnotacji „opcjonalne” z pól nazwa firmy i numer NIP oraz dodać adnotację „wymagane” do pól nazwa firmy i numer NIP,

UWAGA! Jeśli dopuszczasz do tworzenia kont klientów w WooCommerce to należy mieć na uwadze, że klient przy kolejnych zamówieniach zawsze będzie musiał określić od nowa typ dokumentu – jest to związane z bardzo podstawową logiką kodu JS – możesz go oczywiście dowolnie modyfikować.

UWAGA! Jeżeli domyślnie zaznaczonym wyborem ma być faktura VAT należy lekko zmodyfikować kod JS oraz zmienić Default Value na faktura w ustawieniach pola rachunek.

Kod umieszczamy w zewnętrznym pliku – futuroweb-rachunek-field.js, plik wrzucamy do katalogu /js naszego szablonu (jeśli nie ma takiego katalogu – musisz go utworzyć) i oczywiście wywołujemy tylko w karcie zamówienia, ten kod nie jest zupełnie potrzebny w żadnym innym miejscu. Po umieszczeniu pliku w odpowiednim katalogu, wywołujemy go w functions.php (tylko w karcie zamówienia),

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'futuroweb_rachunek_field' );
function futuroweb_rachunek_field() {

  if( is_checkout() && empty( is_wc_endpoint_url('order-received') ) ){	
   wp_register_script( 'futuroweb_rachunek_field', get_theme_file_uri('/js/futuroweb-rachunek-field.js'), array( 'jquery' ), null );
   wp_enqueue_script( 'futuroweb_rachunek_field' );
  
  }
}

W functions.php musimy dodać także fragment kodu odpowiedzialny za sprawdzanie czy pole nazwa firmy lub NIP nie jest puste – w sytuacji kiedy użytkownik wybrał typ dokumentu faktura VAT, jest to możliwe dzięki sprawdzaniu co zwraca $_POST dla danego pola, komunikat wyświetlamy korzystając z wc_add_notice. Jeśli użytkownik wybrał fakturę i jednocześnie nie wypełnił nazwy firmy – wyświetlamy komunikat, jeśli użytkownik wybrał fakturę i nie wypełnił numeru NIP – również wyświetlamy komunikat.

Gotowy kod do wklejenia znajduje się poniżej:

add_action( 'woocommerce_checkout_process', 'futuroweb_add_checkout_radio_warning' );
 
function futuroweb_add_checkout_radio_warning() {
  if ( $_POST['billing_rachunek'] == 'faktura' && isset($_POST['billing_company']) && empty($_POST['billing_company']) ) {
    wc_add_notice( __( 'Aby otrzymać fakturę VAT musisz podać pełną nazwę firmy' ), 'error' );
  }

   if ( $_POST['billing_rachunek'] == 'faktura' && isset($_POST['billing_nip']) && empty($_POST['billing_nip']) ) {
    wc_add_notice( __( 'Aby otrzymać fakturę VAT musisz podać numer NIP' ), 'error' );
  }

}

Ostatni krok to poprawka css, która umieści nam etykietkę przycisku i przycisk radio w jednej linii, wrzucamy ją w custom.css naszego szablonu:

.thwcfd-field-radio label.radio {
display:inline-block !important;
margin-left:5px;
}

Mamy to! Od teraz Twój WooCommerce jest poprawnie uzbrojony w dodatkowe pole rachunek, sprawdź prawidłowość działania modyfikacji przechodząc przez checkout. Jeśli coś działa nieprawidłowo, zacznij od wyczyszczenia wszystkich pamięci podręcznych, zarówno po stronie przeglądarki jak i samego sklepu.

Paragon czy faktura VAT w WooCommerce


Po stronie backoffice w danym zamówieniu otrzymamy bardzo ładną i czytelną informację na temat typu dokumentu wybranego przez klienta oraz ewentualną informację o nazwie firmy i numerze NIP jeśli klient wybrał fakturę VAT. Ta informacja znajdzie się również w mailu potwierdzającym zamówienie od klienta.

Szczegóły zamówienia w panelu administracyjnym


Dziękujemy za Twoją obecność! Wpadaj do nas częściej, już niebawem kolejna porcja tutoriali do WooCommerce!

Shopping Cart
Przewiń do góry